قرار گرفتن در معرض گرد و غبار از سنگ آسیاب کارگران کارخانه